Team building 2022 “Hành Trình Vượt Sóng – Đại Đoàn Kết”

ALBUM KHÁC​

Hoạt động công tác xã hội

Đào tạo nội bộ cho nhân viên

Team building 2022 “Hành Trình Vượt Sóng – Đại Đoàn Kết”

Tour Tham Quan Nhà Máy

Translate »