Tuyển Dụng

Bản tin tuyển dụng 2019 - Thọ Phát Food

Thọ Phát Food chào đón đội ngũ nhân sự mới năm 2019Chúng tôi luôn định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có chuyên môn giỏi để đưa Thọ...

Xem tiếp

Bản tin tuyển dụng 2018 - Thọ Phát Food

Thọ Phát Food chào đón đội ngũ nhân sự mới năm 2018.Chúng tôi luôn định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có chuyên môn giỏi để đưa Thọ...

Xem tiếp